KINDERS, DIE VOLK VAN MôRE.

Aug 10, 2016 by

Eksodus 20:12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat Majesteit JHWH jou Elohiem aan jou gee.

G.A Watermeyer roep digterlik destyds…
Klink my tot kruik, waarin U Gees
weer water vir my volk sal wees
Volkskansel neem hierdie slagspreuk op as haar gehoorsaamheids keuse.
‘n Volk se kinders is immers die Volk van more.
Die manier hoe ‘n Volk se volwassenes omgaan met die Volk van môre, is bepalend.
Die Skrif beginsel van …Galasiërs 6:7 Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Daarom is kinders super vrugbaar !
Kinders is geweldig beinvloedbaar.
Hul ogies observeer gedurig.
Oortjies altyd aan die luister.
Gedagtes permanent op gereedheidsvlak, om elke woord en boodskap te memoriseer.
Wanneer hulle ‘n gelukkige pa en ma sien, sal hulle dit naboots in hul volwasse lewens.
Die volwasse en warm Volksouer, sal verstaan dat kinders die boustene van môre se volk is. Laat ons wyse bouers wees, en ware onomkoopbare Volksrolmodelle.

Lewe gaan oor ouers wat met kinders op alle vlakke gekoppel is, wat die intimiteit van Volkskap voor Vader se aangesig verstaan en koester en WAARDIG LEEF.
Sy Majesteit plaas ‘n hoë premie op kinders omrede kinders in die toekoms, Volk na SY hart moet wees.
By wan-opvoeding van kinders is ‘n volk net 20 jaar weg van totale ineenstorting en gevolglike barbarisme.

Ons as Volksouers het net 20 jaar om kinders voor te berei om passievol Volk van môre vir Elohiem te wees.
Die huidige aardsbestel het die barbaar rigtingwyser van die dag gemaak, en weet niks van die hartstog van ons taal en kultuur nie.
Weet niks van ons as geroepe diensvolk van Vader nie.
Weet niks van ons Elohiem se waardesisteem nie,
Nog minder van ons interpersoonlike verhoudings as gesinne en Volk.

Toets die omgewing :
Ons kleintjies weet
1. niks van kommunisme nie,
2. van Fassisme of
3. demokrasie nie.

Wat weet ons kinders van minderheids-regte wat deur die prerogatiewes van die politieke meerderheid beheer word, waar respek, ordentlikheid eerlikheid, en opregtheid en werks-etiek nie bestaan nie.
Politikuste kan nie ons Volkskinders se toekoms bepaal nie.

Die konglomoratiese omgewing kan nie ons Volkskinders se toekoms waarborg nie.
Die “ establishment “ kan nie ons Volkskinders opvoed om môre se Boervolk te wees nie,

Die “ establishment “ is juis die oorsaak van honger dunbeen seuntjies en dogterjies wat ‘n skaduwee in die oog en hart dra.

Uit die gisters ego G.A.Watermeyer se gediggie , ‘n ander soort vuur in die opregte Boer se siel aansteek.
LINKS -REGS

Ons wat teen sewe strome gaan
moet murgsterk in ons wese staan
om langs die wapad van ons dink
wat linksom kantel -regs te krink.
EK roep uit Eloffstraat en eis:
gee aan my volk se kinders vleis
wat *Houghton aan sy honde voer…
Ons wat gesaai het, oes die moer,
ons wat gebloei het, erf die pik,
van veel wat vrugbaar is -die slik.
Die swartman wat diepriwwe werk
kry kalorieë wat hom sterk
bo tenger kleuters van my ras
wat dunbeen wankel en onvas
in vitamines wat die bloed
benodig vir die hart se moed,
vir beter boustof van die brein
waarin ‘n volk se durfkrag grein…
Ek roep uit Eloffstraat en eis:
gee aan my volk se kinders vleis
wat Houghton aan sy honde voer

Ouers gelaai met goddelike visie en geinspireer deur die HG kan die Volkskinders op die voet sit, hul huidige omstandigheid verewig verander !!
ONTHOU, mens vat niks saam graf toe nie.
Kinders is die enigste bate wat saam in die koninkryk sal ingaan.
Die sogenaamde moderne ouer se filosofie is om die kinders toe te laat om self te bepaal wat hulle wil wees, of wil glo of nie.
So baie ouers wil nie die kind teëgaan nie, uit vrees dat dit sy persoonlikheid sal belemmer.

Daar is drie fases van gehoorsaamheid wat fyn genavigeer moet word, omsodoende ‘n stabiele en volwasse Volks man en vrou te word.

1. Afgedwingde gehoorsaamheid
2. Gewillige gehoorsaamheid
3. Gemeenskaplike gehoorsaamheid

Elkeen van ons beweeg deur al drie hierdIe fases.
Afgedwinde gehoorsaamheid
Dit is waar die ouer weet wat vir die kind goed is, mits die ouer in plek is !

Spreuke 22:6 Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.

Kinders word juis met gedwonge gehoorsaamheid begelei om nie in ‘n vakuum te wees nie.
Gedwonge gehoorsaamheid leer kinders die grense en limiete van gedrag.
Vader het die man en vrou in die Tuin limiete gegee, en tog volkome Vryheid.

Kinders sal altyd teen beperkings stoot en waar daar nie gedwonge gehoorsaamheid is nie, verloor hul respek en die gevoel van sekuriteit.
Limiete is deur Vader gegee.
Die skep van gemaksones is anti Elohiem.
Of jou kind is onder gesag van Vader of onder gesag van Satan.

Psalms 11:3 As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen?

Wanneer kinders sonder Volks fondamente opgroei, wat en wie gaan hulle wees ?
Kyk na die omgewing waarin die Volk van môre opgroei.
In die plek van Waarheid het ons persepsies ontdek.
Hiermee kommunikeer ons met almal en sê eintlik niks.

Verdermeer is die toring van Babel gerekonstrueer.
Dit het ‘n eiesoortige televisie antenna geword wat miljoene stemme om die planeet dra, wat daagliks ‘n niksseggende demokratiese parodie sanik, waar almal se persepsies gelykwaardig geag word, ongeag substansie of merietes.

Moses het nie Tien Voorstelle by Vader loop haal nie, maar Tien Gebooie sonder ruimte vir persepsies.
Die suksesvolle TV sepie se sukses hang af van hoeveel van die Gebooie verbreek kan word.
Volksmense aanvaar hierdie lastering en geniet die sagte gly na die immorele moeras.

Spreuke 6:27 Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand?

GEWILLIGE GEHOORSAAMHEID
EER JOU VADER EN MOEDER. ( ononderhandelbaar )

Die gemeenskap wat opgerig is, is gebou met kinders wat teenoorgesteld van die Gebod opgevoed is.
Ouers word dikwels afgemaak as outyds en die kinders meen hulle het al die wysheid.
Ouerlike gesag word ervaar as ‘n bedreiging vir hul persoonlike vryheid.
Babilon het ook hierin die kinders bemagtig om die ouer by wyse van wetgewing aan bande te lê.
Hiermee is die Gebod tersyde gestel en is die kinders gladweg oppad na totale verval.
Gedwonge gehoorsaamheid is wanneer ons gesê word wat om te doen.
Gewillige gehoorsaamheid is waar minder geforseerde dissiplienes nodig is, omdat die kind geleer het om gewillig gehoorsaam te wees, deurdat die 5de Gebod diep ge-eer word.

GEMEENSKAPLIKE GEHOORSAAMHEID.

Hierdie vlak manifesteer met uitnemendheid, omdat die eerste twee vlakke met toewyding begelei is, en diep gewortel is.
Hier besef die ouer en kind wat vir hul albei goed is, en onderwerp hul saam aan mekaar.
Hier beleef ouer en kind die teenwoordigheid van Elohiem en die hele gemeenskap is ‘n suksesvolle Volkshuis, waar Sy Majesteit die finale en wonderbare gesagspersoon is.
Dit is waarom ons Sy Majesteit as rolmodel voorop moet stel, in al ons generasies.
Die siele in die gemeenskap staan en val by hul liefde vir die 5 de Gebod.
Die 5 de Gebod is die fondament van ‘n gehoorsame gesin.
Wanneer die gesin uitmekaar val, val die families uitmekaar wat sonder twyfel die Volk uitmekaar laat val.

GEROEPE VOLK. ( G.A. Watermeyer )

KLEIN Boervolk in dié breë land
wat hier geloftesterk in jou stand
teen stede van die wêreld staan,
jy sal nie buk of ondergaan;
veel smart, veel sterwe en verdriet
het jou geroepenheid graniet
tot Ararat van Afrika,
Arkvesting wat Sy Volksdroom dra.

LAAT ERWE VAN VADERS VIR DIE KINDERS ERWE BLY !

Related Posts

Tags

Share This