Die Volksakker vervolg

Oct 11, 2016 by

Sekerlik die mees belangrikste besprekings punt wat op die tafel geland het, was ” bekering ”
Maar eers moet die kwessie van die sogenaamde
” Nuwe Testament ” aangeraak word.
Dit sal in vele opsigte die leser se bloeddruk laat styg by die lees hierin dat daar nie ‘n nuwe testament bestaan nie.
Die rede hiervoor is doodeenvoudig. Messiah ( Vader JHWH in die vleeslike manifestasie ) moet die ewigheids reël handhaaf, naamlik dat HY onveranderlik is. Om te beweer dat daar ‘n nuwe testament is, beteken by implikasie dat Sy Majesteit verander het, Sy Testament tot niet verklaar het, of ‘n geheime entiteit het die ” nuwe testament ” aan ons bedien om Sy Majesteit uit die prentjie te kry.
Die Paulus verwerpers sal waarskynlik hier ‘n probleem ervaar.
Hulle sal ook moet saam stem dat Paulus hier reg is.
Galasiërs 3:15 Broeders, ek spreek menslikerwys: selfs ‘n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie.
Dus, bekering is hoog op die sakelys in die “nuwe testament ”
Dit het tot gevolg dat die kleinvolkie haar van Elohiem weg bekeer het.
Gevolglik is die Volksakker besaai met dorings en distels onder die begeleiding van super evangeliste se dreunpreke.
Dit is voor die handliggend dat die teiken in die eerste plek Sy Majesteit is en daaropvolgend SY klein volkie.
Die sukses van hierdie aanslag kan aan die huidige toestand in die land gemeet word.
Die altare wat vanuit die ” nuwe testament ” opgerig is, het ritmies en passievol die vader van die leuen geglo en gevolg, en sodoende die liefde tot die Waarheid vermoor.
Hierdie is byna ‘n terminale toestand, sou Sy Majesteit nie SY kleinvolkie se sielsdimensie goddelik aanraak nie.

Related Posts

Tags

Share This