Die woordjie ” afskeiding ” lui ‘n klok, nie waar nie ?

Aug 26, 2017 by

Die woordjie ” afskeiding ” lui ‘n klok, nie waar nie ? Dit beteken nie net skei nie, maar AF skeiding ! Die HAT verduidelik afskeiding…
1. laat vry kom
2. losmaak
3. afsonder
Laat vry kom is ‘n werkwoord. die eerste wat hier tersprake kom is denke. indien denke nie vry kom nie, bly die slawejuk op die nek.
Die tweede is losmaak.
Die Boervolk is vasgeboei aan letterlik honderde persepsies en opvattings rakende haar as volk.
Met eerlike introspeksie, moet die Boerkind sy/haar boeie duidelik en emosieloos identifiseer, afbreek, wegwerp, en walglik verklaar.
Derdens kom afsonder ter sprake.
Sonder die duidelike en sigbare afsondering is die Boervolk opgeneem in ‘n konglomoraat waar sy soos tans, as die vuilgoed van die aarde behandel word.
Geen mag op aarde kan die wil van ‘n Volk onderdruk nie.
Dus is sy verplig om haar opsies in hierdie verband intiem te ondersoek.
Dit is die verantwoordelikheid van die Boerkind om radikale besluite, met reuse implikasies, te neem.
Byvoorbeeld, verwerp die vals benaming van afrikaner.
Proklameer heiligheid soos Sy Majesteit dit wil.
Soek Boere en Boerinne daagliks op.
Wys hulle op die metodieke van die vyand.
Bedien geskiedkundige feite korrek en kompromieloos.
Verwerp die christendom wat die Bybel totaal verdraaid aanbied.
Onthou dat die huidige christendom die grootste wesens-gelykmaker is van alle tye.
Hierdie toestand het die aarde globaal in diep trauma gestort, omdat hierdeur Sy Majesteit verwerp word.
Hierdie opsie is fataal en bevat geen heilswaarde nie.
Dit laat die opregte Boerkind geen keuse as om uit die ” groot hoer ” soos omskryf in die Openbaringsboek, weg te vlug nie.
Keer terug na warm Volksgenootskap waar Volksbelang, soos deur Sy Majesteit beveel word, eerste gestel word.
Dit beteken om ernstig profesties gebonde en gehoorsaam te word.
Neem dringend kennis van die volgende: Godsdiens is die een enkele aktiwiteit waarmee hordes mense in ‘n illusie georganiseer word.
Dit is uit hierdie illusie waaruit die Boervolk haar met groot krag en oortuiging moet losskeur !!
Die Boervolk moet nie hervorm nie, maar INVORM.
Dit impliseer om in die vorm te kom wat Sy Majesteit reeds in Sy Raadsbesluit neergelê het.
‘n Volk red haarself wanneer sy haar volkskap proklameer en leef soos wat die profetiese Raadsbesluit bepaal.
Om vir Sy Majesteit heilig te wees, moet die Boervolk uit godsdiens wegvlug wat haar heiligheid misken.
Wat is die roep ?
Hebreërs 3:15 omdat daar gesê word: Vandag as julle Sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie.
Word vandag deel van die Vrygeraaktes van Sy Majesteit.
Word Boer volgens Vader se bedoeling.
Hiermee word die Boevolk Sy Gemeente, wat weg van die wêreldse persepsies en leuens, bekendheid sal verwerf as Sy heilige aanbidders.
Daar is GEEN groter ere posisie as dit nie !
Lank leef die Boervolk vir SY Majesteit JHWH !

Related Posts

Tags

Share This