Nuus

Volkskansel bied aan…

Posted by on Feb 27, 2019 in Kamp, Nuus | 0 comments

Verbonds kamp

12 tot 14 April 2019

Te Eden kamp terrein 30km uit Pretoria op die Moloto pad (Google vir meer bersonderhede)

  • U word hiermee persoonlik uitgenooi na hierdie jaarlikse lof-byeenkoms
  • Daar is geen kamp-kostes verbonde nie
  • U word versoek om selfversorgend te wees – braai Saterdagaand (pap en sous sal voorsien word)
  • Eie beddegoed
  • BYBEL en skryfgoed
  • Spesiale jeug program
  • Heerlike lofprysing

Kontak: Ds. Ben 084 350 5929 of Ev. Lou 082 873 6057

Die woordjie ” afskeiding ” lui ‘n klok, nie waar nie ?

Posted by on Aug 26, 2017 in Nuus | Comments Off on Die woordjie ” afskeiding ” lui ‘n klok, nie waar nie ?

Die woordjie ” afskeiding ” lui ‘n klok, nie waar nie ? Dit beteken nie net skei nie, maar AF skeiding ! Die HAT verduidelik afskeiding…
1. laat vry kom
2. losmaak
3. afsonder
Laat vry kom is ‘n werkwoord. die eerste wat hier tersprake kom is denke. indien denke nie vry kom nie, bly die slawejuk op die nek.
Die tweede is losmaak.
Die Boervolk is vasgeboei aan letterlik honderde persepsies en opvattings rakende haar as volk.
Met eerlike introspeksie, moet die Boerkind sy/haar boeie duidelik en emosieloos identifiseer, afbreek, wegwerp, en walglik verklaar.
Derdens kom afsonder ter sprake.
Sonder die duidelike en sigbare afsondering is die Boervolk opgeneem in ‘n konglomoraat waar sy soos tans, as die vuilgoed van die aarde behandel word.
Geen mag op aarde kan die wil van ‘n Volk onderdruk nie.
Dus is sy verplig om haar opsies in hierdie verband intiem te ondersoek.
Dit is die verantwoordelikheid van die Boerkind om radikale besluite, met reuse implikasies, te neem.
Byvoorbeeld, verwerp die vals benaming van afrikaner.
Proklameer heiligheid soos Sy Majesteit dit wil.
Soek Boere en Boerinne daagliks op.
Wys hulle op die metodieke van die vyand.
Bedien geskiedkundige feite korrek en kompromieloos.
Verwerp die christendom wat die Bybel totaal verdraaid aanbied.
Onthou dat die huidige christendom die grootste wesens-gelykmaker is van alle tye.
Hierdie toestand het die aarde globaal in diep trauma gestort, omdat hierdeur Sy Majesteit verwerp word.
Hierdie opsie is fataal en bevat geen heilswaarde nie.
Dit laat die opregte Boerkind geen keuse as om uit die ” groot hoer ” soos omskryf in die Openbaringsboek, weg te vlug nie.
Keer terug na warm Volksgenootskap waar Volksbelang, soos deur Sy Majesteit beveel word, eerste gestel word.
Dit beteken om ernstig profesties gebonde en gehoorsaam te word.
Neem dringend kennis van die volgende: Godsdiens is die een enkele aktiwiteit waarmee hordes mense in ‘n illusie georganiseer word.
Dit is uit hierdie illusie waaruit die Boervolk haar met groot krag en oortuiging moet losskeur !!
Die Boervolk moet nie hervorm nie, maar INVORM.
Dit impliseer om in die vorm te kom wat Sy Majesteit reeds in Sy Raadsbesluit neergelê het.
‘n Volk red haarself wanneer sy haar volkskap proklameer en leef soos wat die profetiese Raadsbesluit bepaal.
Om vir Sy Majesteit heilig te wees, moet die Boervolk uit godsdiens wegvlug wat haar heiligheid misken.
Wat is die roep ?
Hebreërs 3:15 omdat daar gesê word: Vandag as julle Sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie.
Word vandag deel van die Vrygeraaktes van Sy Majesteit.
Word Boer volgens Vader se bedoeling.
Hiermee word die Boevolk Sy Gemeente, wat weg van die wêreldse persepsies en leuens, bekendheid sal verwerf as Sy heilige aanbidders.
Daar is GEEN groter ere posisie as dit nie !
Lank leef die Boervolk vir SY Majesteit JHWH !

VERBONDSKAMP 21 TOT 23 APRIL

Posted by on Apr 11, 2017 in Nuus, Nuusbrief | Comments Off on VERBONDSKAMP 21 TOT 23 APRIL

VERBONDSKAMP 21 TOT 23 APRIL TE EDEN BUITE PRETORIA
BOERGENOTE UIT JAKOB GEBORE IS WELKOM
KOM JUIG SAAM MET DIE WAT ONDER DIE PROFESIE HIER GEPLANT IS.
SKAKEL LOU BY 082 873 6057 VIR PROGRAM EN AANWYSINGS
GEEN KAMPGELDE. KOM SELFVERSORGEND

2017 GAAN EIS DAT ONS ‘N WILSBESLUIT SAL MOET NEEM.

Posted by on Dec 24, 2016 in Nuus | 0 comments

Kom ons besluit in een oomblik om weg te breek uit alle kerke, politieke partye, godsdiensgroepe van watter aard ookal, en word net eksklusief Boervolk onder die profesie van Sef 3:10. Weet u waarom ? Buite Volksverband,en binne groepsverband, word en is ons slagoffers van meningsvormers. Hier word die mooiste en sterkste manne en vroue geindoktroneer om mekaar se slagare te sny. Verstommend dat ‘n Volk in haar laaste loopgraaf op mekaar aanval. Oordink die volgende, vanaf 1902 word ons gemanipuleer om nie Boervolk te wees nie. Al die politieke dispensasies wat gevolg het, was ten doel om die Boervolk ten gronde te rig. Die rede vir 800 000 volksgenote wat in diep ellende gedompel is, is omdat die wat Boervolk moet wees, sleepvoet en met loodharte beweeg. Groepe en godsdiens persepsies red nie ‘n Volk nie. ‘n Volk red haarself wanneer sy die bloedstollende keuse maak om weg te stap van alles en almal wat nie Boervolk is nie. Natuurlik sal ons altyd verskil, dit is dood natuurlik, maar oor Volkwees en ons God en Sy bedoeling met ons, mag ons NOOIT verskil nie. Die vyand wat hier lees….neem kennis, die Boervolk het die reg om Volk te wees van Sy Majesteit ontvang. Niemand op aarde kan haar verhoed om Boervolk te wees nie. Keer terug na die binnekant van die Laer, my Boervolk, maak die slaphekke van groepsdenke finaal toe, kry die ware wagters weer terug op die Sionsmuur. Oordink die volgende ernstig : ons talente, geestelike vermoëns en skeppende bedeeldheid, intellektuele kragte, en al die wondergawes, is VOLKSEIENDOM. Waarom moet hierdie pêrels vir die varke gegooi word ? Die gawes behoort aan die liggaam, en die liggaam is die Gemeente oorkant die riviere van Kus. Die een enkele vraag wat gevra moet word is…IS DIE BOERVOLK IN TROUBREUK ? Die antwoord is…ONGETWYFELD ! Kom ons bely dit almal saam, gryp mekaar se hande, eer en respekteer mekaar, Kom ons betaal saam ons Gelofte. Kom ons proklameer diep en innig saam dat ons, die Boervolk, die HUIS is. !! Sy Majesteit sal hierna haar land genees.
Sien jou saam en juigend by die Volks Altaar.

DIE BOERVOLK SE JABEZ GEBOORTE

Posted by on Dec 20, 2016 in Nuus, Nuusbrief | 0 comments

Volkskansel, ‘n beskeie stem vir die Boervolk, in die woesterny van die dag

1 Kronieke 4:9 En Jabes was meer geëerd as sy broers; en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê: Ek het met smart gebaar.
Wie of wat is die bron van innerlike krag ?
Onthou dat die bron is altyd die krag in jou lewe.
Ons is soms deur gewoonte geneig om aan te kondig dat Vader die bron van ons krag is.
Sou ons na die krag van Sy Majesteit kyk, en die wonder daarvan in ons eie lewens soek, vind ons dit nie daar nie.
Die diepte van ons lewe is afhanklik van die bron in ons sielsdiepte.
Sou die bron nie Elohiem se krag wees nie, sal moedeloosheid soos ‘n fyn sluier oor ons gemoed hang, en ons struikelaars maak.
Wat is die fokuspunt van ons bestaan tans ?
Vertrapping en swaarkry
Die swak ekonomie,
Die swart haat vir ons witvelle ?
Die volgende vraag kan van die top van die berge af geskree word.
Wat het van die eksklusiewe en besondere goddelike ridderskap, wat diep in ons sielsdimensie ingeweef is, geword ?
Luister mooi…ek gee nie ‘n flenter om wat die wêreld hier buite sê nie,
Nog minder hoe manne oor hul baarde en hul besnydenis voel.
Gee regtig nie om hoeveel klokkies en granaatjies die manne aan die soom van hul klere dra nie, of op watter sy die pasgalam moet lê voor hy keelaf gesny word nie.
Nog minder hoe diep jou veragting is vir diè wat nie jou persepsie van “ sabbat hou “ eerbiedig nie.
Maar waaragtig is dit diep verantwoordelik om vas te stel, van hoeveel Elohiem integriteit deur jou geopenbaar word.
Dus, die bron in jou siel vorm jou denke en jou lewensopvattings.
Hieruit verstaan ons dat meningsvorming ‘n kragtige metode is om gemoedere mee te bestuur.
Kyk na ‘n paar massiewe meningsvormings aksies van die onlangse verlede.
1. Afgesonderdheid is onbybels en dus ‘n sonde
2. Alle mense is gelyk voor god
3. Moet afgesonderdheid laat vaar om ‘n bloedbad te vermy.
4. Bloedvermenging kanseleer rasse konflik
5. Almal het die reg van toegang tot die christendom
6. Eie skole, gemeenskappe en sake saboteur nasiebou
7. Internasionale aanvaarding
Die genoemde en welbekende “ gemors “ het die bron van ons denke geword.
Dit daar gelaat, ’n jaar is verby.
2016 sal nooit weer herleef kan word nie, maar waaragtig hierdie Boervolk gaan haar geskiedenis in 2017 herhaal.
Wat die geboorte van die Boervolk betref, dit is ooreenstemmend met die geboorte van Jabe
Jabez beteken eintlik smart. Die naamwoord in hebrs Ja-stebh beteken letterlik
“ hy het pyn veroorsaak “
Die smartlike geboorte van die Boervolk het groot pyn veroorsaak.
Kyk hoe wyd het hierdie Volksgeboorte diep pyn veroorsaak !
Die satan pyn, die hordes wat hom volg pyn
Die helmagte pyn
Die rasse van die planeet pyn
Mede broers wat hulself nie sien as Boervolk nie….pyn !
Die wêreldregeerders pyn
Almal pyn….waarom ?
Sef 3:10 oorkant die riviere van Kus sal my afgebreekte loot, my Gemeente word, bekend staan as my aanbidders,
Alleen en eksklusief MY offerdraers wees.
( my insetsels )
G. A. Watermeyer vat dit profeties saam.
GESTALTE VAN MY VOL
KLEIN windgerukte Westerloot
wat in die Suide stam kom stoot,
jy brei tot boom wat vrugte dra
oor breër grond as Afrika…
Wondjare van jou wording pyn
die dieper geelhout van jou grein,
boom wat deur lyding Kennis bot,
na hoër reënstreke van God
jou takke tot bewussyn strek;
boom wat weer ewewig verwek
in die seisoene van die hart;
uitkruin bo kringloop van die smart
waarmee die sondeval die mens
tot moeitevolle môres grens;
boom wat deur lyding t’ruggesnoei
die suiwer blom van Liefde bloei,
vier streke van die aarde bind
om volk’rebond in God te vind…
In later eeue, later tyd
sal jou gestalte wêreldwyd
in alle tale wortel vind,
legende groei van die bewind
van duisend jaar, wat eenmaal was
toe God verskyn het in die gras…
Klein windgerukte Westerloot
wat in die Suide stam kom stoot,
jy brei tot boom wat vrugte dra,
oor breër grond as Afrika.
Die Boervolk is die enigste Volk op die planeet met internasionale erkenning, wat geen grondgebied of vaderland het nie ?
1 Kronieke 4:10 En Jabes het Majesteit JHWH van Israel aangeroep en gesê: As U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie!
En Elohiem het laat kom wat hy begeer het.
Ons sien dat hy vier belangrike punte in sy gebed beklemtoon.
1. as U my ryklik seën… hier verwys hy na die seëning vir Abraham
Genesis 22:17 dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.
2. Dat hy voorspoedig sal wees deur arbeid, of oorlog, en sy grondgebied sal vermeerder…Deuteronomium 33:7 En dít vir Juda, en hy het gesê: Hoor, U Majesteit, die stem van Juda, en bring hom na sy volk toe; met sy hande het hy geveg vir hulle, en wees U vir hom ‘n hulp teenoor sy teëstanders.
3. dat hand van Elohiem op hom sal wees…wat hom sal verlos en bewaar teen onheil……Psalms 121:7 Die Elohiem sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Sodat geen smart my sal tref nie…
By die lees van Gen 32:28 verander Vader JHWH Jakob se naam na Israel.
Dit laat hom in oorwinning gaan.
Op 16 Desember 1838 word die emigrante-boere wie se geboorte pyn veroorsaak het, se naam na Boervolk verander.
Dit laat die klein volkie in oorwinning gaan.
Hier ontvang sy die amp van Adam in die Tuin as ID , naamlik om die Tuin, grond te bewerk en te bewaak.
Vir die internasionale wêreld is die Boervolk ‘n pyn.
Maar vir Sy Majesteit, ‘n ekstase.
Sy Majesteit noem haar in die oor van die hele Skepping :
My gemeente,
My aanbidders,
My offer draers.
Sien jou by die Volksaltaar, wat binne die Laer staan.

Vandag, 178 jaar gelede!

Posted by on Dec 9, 2016 in Geloftefees, Nuus | Comments Off on Vandag, 178 jaar gelede!

Vandag, 178 jaar gelede, met eerste lig het die wat onder die profesie se leiding beweeg het, in die stilte en die dou van ‘n nuwe dag se geboorte, hul Heiland geroep. Sy Majesteit het hul volharding om as Hom hul enigste Redder te aanbid in vrede en oorlog, op die 16de, sewe dae later, die totale oorwinning te gee.
Die vraag is nou…wie word vandag aanbid dat die Boervolk en haar land rommelstatus bereik het ?
Wat is die verduidelikings en spekulasie werd teenoor die harde en ongenadige feit dat hierdie Volk haar eerste liefde en haar Verbond verlaat het.
Aan die hand en lip van geslepe meningsvormers, het sy haar kind, die volk van môre, oorgegee om touwys gemaak te word om haar volkskap op die liberale altaar te offer. Hierin het die ouers eerste die hand gehad.
Vandag begin ons as handvol om die oorwinning weer af te pleit.
Ons pleit ons kinders terug.
Ons smeek ons jongmense terug.
Ons pleit dat Sy Majesteit die reg reg om as Boervolk voor Sy aangesig as Volk te wees, weer sal aanhoor.
Aan die sekulêre wêreld….aanskou hoe Sy Majesteit, die God van Bloedrivier, Sy klein Volkie se lot voor haar oë gaan verander.
Aanskou hoe jul pilare gaan vou,
jul fondamente wegbreek,
en julle op die laagste vlak van rommelstatus in ellende sal vergaan.
Waarom, julle het Sy oogappel aangeraak.

Kom Boervolk, los jou menings en persepsies, jou uitgesproke sienings en politiese uitsprake.
Kom ons word in diepe bewustheid van ons roeping, net weer die Volkie wat Hy geplan het,

Mag hierdie tyd, hierdie sewe dae, weer opnuut die tyd aandui waar die volk in die laer moet terugtrek.
Dat die manne weer in die bres sal gaan staan.
Dat die slaphek van liberalisme weer toegemaak sal word.

Laat die Boervolk mekaar in hierdie tyd vind, en besef…
ons is nou op ons eie. Niemand gaan vir ons in die bres staan, behalwe Sy Majesteit nie.
Vraag is…wil ons weer Sy aangesig opsoek, terwyl die dromme dreun en die land brand ?
Die veiligste plek op aarde is binne die Laer, in teenwoordigheid van Sy Majesteit.
SIEN U DAAR !

‘N SKRIKBEELD

Posted by on Nov 11, 2016 in Nuus | Comments Off on ‘N SKRIKBEELD

Godsdiens het die Boervolk dood en verward gemaak.
‘n Man vertel dat daar het ‘n man ‘n hartaanval in die middel van die kerkdiens gehad.
Die ouderlinge het vyf manne uitgedra voordat hulle die regte ou gevind het.
Kindskap het verlore gegaan bloot omdat die vlees godsdiens gekies en vlees gebaar het.
Hiermee is die wonderlike voorreg om vors en vorstin te wees, opgesê.
Dit is dus lewens noodsaaklik dat hierdie Volkie weer gebore moet word.

Johannes 3:3 Meester Jahshuah antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Die vraag is……..wat sien ons ?

Die wrang vrugte wat deur die vlees gebaar is.
‘n Volk wat bloei in ‘n land wat deur die Elohiem vir millenia in bewaring gehou was en deur godsdiens gereduseer en afgetakel is sodat die eerste wêreld op die planeet, verstom hul koppe skud.
Jeremia 24:9 en Ek sal hulle ‘n skrikbeeld maak, ‘n onheil vir al die koninkryke van die aarde, ‘n smaad en ‘n spreekwoord, ‘n spot en ‘n vervloeking in al die plekke waarheen Ek hulle verdrywe;

Hierdie Boervolkie is nou by hierdie punt !

Sefanja 2:15 Dit is die uitgelate stad wat so veilig gewoon het, wat in sy hart gesê het: Dit is ek, en niemand anders nie! Hoe het dit ‘n verwoesting geword, ‘n lêplek vir wilde diere! Almal wat daar verbytrek, spot, skud met die hand.
Na alles sê, Sy Majesteit,
Johannes 3:3 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Johannes 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Kom ons kyk.
Die toestand in hierdie land is veroorsaak deur vleeslike begeertes, vleeslike doelwitte, vleeslike godsdiens ens.
Dit is dus duidelik dat hierdie volk nie die plan van Elohiem sien nie ?
Nikodemus het dieselfde oorgekom. Hy sien nie die koninkryk nie.
Hy weet iewers is iets verkeerd.
Hy is ook deel van die top tien, maar steeds sien hy nie……
Tog roer iets in sy binneste.
Waarom sou Nikodemus in die nag besoek aflê ?
Nikodemus se lewe was deur die vlees beheer.
Natuurlik was hy ook uit Abraham gebore volgens sy verstaan van die Skrifte.
Hier is hordes wat hulself vandag kinders van Abraham noem.
Dit was duidelik nie genoeg nie.
Johannes 8:39 Hulle antwoord en sê vir Hom: Ons vader is Abraham. Majesteit Jahshuah sê vir hulle: As julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen;
Jy moet terug gebore word, Nikodemus.

Hoe kan dit gebeur ?
Die antwoord het destyds vir Nikodemus geskud.
Johannes 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
Dit skud ons vandag steeds.
Nikodemus se lewe was deur sy vleeslike geboorte gedikteer.
Hy was immers uit die saad van Abraham gebore !
Nikodemus was streng godsdienstig.
Hy was lojaal teenoor al die tradisies.
In kort, hy was ‘n rolmodel, in soverre dit die vleesbedryf aangaan.
Tragies dat hy met alles nie instaat was om die koninkryk te sien nie.
Die NT dui vier klasse of soorte godsdienstige groeperinge aan.
Fariseers, Sadduseers, Skrywers, Wetsgeleerdes.
Hierdie vier vlakke of klasse bestaan steeds vandag binne die geledere van die Boervolk.
Die Fariseers glo in die opstanding. Die Sadduseerds nie.
Die Skrywers was gedurig besig om die Skrifte te kopieer.
Die wetsgeleerdes moes gedurig die wet interpreteer en nuwe godsdienstige wette maak, wat deur almal nagekom moes word.
Byvoorbeeld, as jy nie geweet het hoe om een van die gebooie te interpreteer nie, het jy die wetsgeleerde gaan sien.
Hierdie Boervolk is konstant besig met hierdie vier vlakke.
Die Boervolk het ‘n geestelike probleem maar die wetsgeleerdes gee hulle ‘n vleeslike oplossing.
Die vleeslike oplossing wat die wetsgeleerdes die Hervormers gegee het, is duidelik.
Word gelykvormig aan die wêreld, sê apartheid is sonde.
Dus maak die wetsgeleerdes wette wat die Wet van Elohiem kanseleer.
Binne die dampkring van al die interpretasies van die Wet deur die wetsgeleerdes, beleef hierdie volkie ‘n doodsheid en ‘n Babelse verwarring.
Vleeslike oplossings vir geestelike probleme, is selfmoord.
Kom ons kyk hoe hierdie volkie vleeslik gehelp word om selfmoord te pleeg.
Die Tien Gebooie word gekanseleer.

Waarom ?
Vlees baar vlees, sê Sy Majesteit.
Dit is vir hierdie Volk onmoontlik om die plan van Vader vir haar te sien, terwyl sy in die vlees deur wetsgeleerdes, wat die plan nie sien of hoegenaamd van weet nie, begelei word.
Daar is geen wetsgeleerdes wat vandag se probleme kan oplos nie.
Hulle maak nuwe wette, en die Skrywers skryf dit op papier.
Nuwe doktrines sien die lig.
Nuwe kerk ordes word geformuleer.
Sy Majesteit se wette word ‘n al groter probleem.
Verandering, skree die begeleiers….
Net soos destyds……kruisig Hom !
Daar word beweer dat daar 3 miljard christene op planeet aarde is.
Tog is die plan van satan se een wêreld orde onstuitbaar op koers.
Watter impak het die sogenaamde christene op die satan en sy werke….NUL.
In die spioenasie netwerke sal hulle bv ‘n persoon kies en hom dan voorberei om sê maar Indies te praat, te dink , op te tree, en sal selfs die vel pigmenteer om so te lyk.
Hulle laat jou films kyk en so leer jy die tradisies en fisiese karakter eienskappe aan. Plastiese snykunde kan verder help.
Uiteindelik sal jy in Indië verwelkom en aanvaar word as ‘n Indiër.

Maar is jy ‘n Indiër ?

NEE, want niks wat jy doen kan jou ras verander nie.
Geestelik is dit dieselfde.
‘n Vertolking van die evangelie word aangeneem, dan tree diesulkes op soos wat die nuwe doktrine vereis. Die gebede, lofprysing en alles wat daarmee saamgaan.
In alle opsigte is dit ‘n akteurs beroep wat gevolg word.
Messiah proklameer dat die destydse godsdienstiges weer terug gebore moet word.
Maw…hulle moet weer word wat Elohiem hulle in die eerste plek gemaak het.
Hierdie Boervolk het godsdienstig geword en verval steeds teen die spoed van lig.
Rebellie, naywer en partyskappe woed soos ‘n onblusbare vuur in die laer.
Binne die vuur word nuwe wette gemaak en geskryf, ‘n nuwe vertolking van wet en tye het gekom.
Die Boervolk voel onvervuld, en siels ongemaklik.
Binne hierdie vibrerende omgewing is daar steeds manne wat vir hulself naam wil maak.
Word organisasies gestig wat hulself aanmatig dat hulle die Boervolk uit haar dilemma sal verlos.
Al hierdie dinge het ‘n vakuum in die siel gebou.
Die valsheid van hedendaagse godsdiens.
Hierdie godsdiens leer die Boervolk dat almal gelyk is en dat redding op eie terme verkry kan word.
Hierdie het ‘n nuwe tradisie geword en is verseker die mees gevaarlikste arena wat hierdie Volk ooit betree het.
Terwyl die kerk gevolg word, woed daar ‘n stryd in die innerlike.
Hierdie stryd gaan maak dat hierdie Boervolk ook soos Nikodemus in die nag na die Meester sal gaan,
Eintlik is dit nag vir hierdie Volk en daarom tyd om dringend na die Meester te gaan.
Jy kan al die waterpype mooi nuut verf, maar as daar nie water in die pyp is nie, beteken die verwery niks.
Nikodemus was ‘n intellegente man. Dit is hier waar die eenvoud van die evangelie met ‘n ewigheid gemis word.
Nikodemus word hier bewus dat ten spyte van sy posisie en sy geld, hy ‘n godsdienste sondaar geword het.
Hierdie oogappelvolkie aan die Suidpunt van Afrika het ook so geword.
Abraham Lincoln het eenmaal gesê….” My grootste bekommernis is nie of jy gefaal het nie, maat of jy tevrede is met jou mislukking “

Die terug geboorte gaan plaasvind

1. omdat ons nie tevrede is met ons mislukking as Volk nie.
2. omdat ons kies gehoorsaam te word.
3. omdat ons verstaan dat ons ware aanbidders moet wees.
4. Omdat ons gekies is om die offer van Elohiem te dra.
Die enigste mens op aarde wat jou kan verhoed om
1. ‘n ware aanbidder van Elohiem te wees,
2. om gehoorsaam te wees
3. om die offer te dra
is JY !
jy, die enkeling, die mens wat Sy Majesteit geskep het,
aan wie Hy die beloftes toegesê het,
vir wie Hy kom los koop het,
dit is jy wat teruggebore kan word,
dit is jy wat die gang van sake dan gaan verander,
dit sal dan jy wees wat die plan van Elohiem vir hierdie Boervolk sal kan sien,
en ten laaste,
dit sal jy wees waarvan Sy Majesteit sê …

Maleagi 4:2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

Die Volksakker Vervolg

Posted by on Oct 12, 2016 in Nuus | Comments Off on Die Volksakker Vervolg

Sonder huiwering of met enige vorm van moedswilligheid, is ” bekering ” op die tafel geplaas. Maar eers in kort die
“nuwe testament”
Enige “testament ” is ‘n nutteloosheid solank die testateur leef.
Hebreërs 9:16 Want waar ‘n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word;
By afsterwe word die testament geaktiveer en die aangewese eksekuteur word bemagtig om eksekutief ( uitvoerend ) op te tree.
Uitvoerend beteken dat die eksekuteur eerstens die erfgename moet opspoor, en duidelik kennis gee van ‘n plek en datum waar die testament gelees moet word. Hierdie testament mag slegs in die teenwoordigheid van die benoemdes of erfgename gelees word.
In die geval van Messiah is dit nie anders nie.
Hebreërs 9:16 Want waar ‘n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word;
daar is geen twyfel dat die ” dood ” van Messiah nie magtig aangekondig was nie.
Paulus is perfek reg wanneer hy in die volgende teks proklameer :
Galasiërs 3:15 Broeders, ek spreek menslikerwys: selfs ‘n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie.
Dit is net volwasse om saam te stem dat Sy Majesteit net een Testament opgestel het, en dit met SY ” afsterwe ” geaktiveer het.
Dit sal veragtend wees om dan byvoegings te maak of subtiel weglatings in te bring.
Sou daar geargumenteer word dat daar naas die enigste testament nog ‘n testament bestaan, moet die vraag gevra word wie se dood dan die “nuwe testament ” gaan aktiveer en wie sou dan die eksekuteurs wees ?
Ons merk met verwondering hoe Sy Majesteit 12 eksekuteurs
( Apostels ) benoem. Ons beleef die eksklusiewe opleidings oomblikke van hierdie twaalf eksekuteurs soos vervat in die vier
” evangelies ” en hul direkte pligoplegging wat hul belet om nie die erfgoed in die hande van onbenoemdes te laat gaan nie.
Dus is dit die bepalings in die enigste Testament wat deur die twaalf eksekuteurs nagekom sou moes word.
Hierdie eksekuteurs soek en begelei die afgedwaalde erfgename om hul tot hul eerste identiteit te ” bekeer ” om sodoende reg tot die Testament se erfbepalings te mag hê.
Dus, bekering kan en mag dan nie relatief beskou word nie.
Dit impliseer dat die benoemde erfgename hul status as kinders van die Lewende Elohiem moet opneem, deur terug te keer
( bekeer ) na die kompromielose eerste bepalings van die enigste Testament. Niemand kan hom of haar ” bekeer ” sonder benoeming in die enigste Testament nie.

Die Volksakker vervolg

Posted by on Oct 11, 2016 in Nuus | Comments Off on Die Volksakker vervolg

Sekerlik die mees belangrikste besprekings punt wat op die tafel geland het, was ” bekering ”
Maar eers moet die kwessie van die sogenaamde
” Nuwe Testament ” aangeraak word.
Dit sal in vele opsigte die leser se bloeddruk laat styg by die lees hierin dat daar nie ‘n nuwe testament bestaan nie.
Die rede hiervoor is doodeenvoudig. Messiah ( Vader JHWH in die vleeslike manifestasie ) moet die ewigheids reël handhaaf, naamlik dat HY onveranderlik is. Om te beweer dat daar ‘n nuwe testament is, beteken by implikasie dat Sy Majesteit verander het, Sy Testament tot niet verklaar het, of ‘n geheime entiteit het die ” nuwe testament ” aan ons bedien om Sy Majesteit uit die prentjie te kry.
Die Paulus verwerpers sal waarskynlik hier ‘n probleem ervaar.
Hulle sal ook moet saam stem dat Paulus hier reg is.
Galasiërs 3:15 Broeders, ek spreek menslikerwys: selfs ‘n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie.
Dus, bekering is hoog op die sakelys in die “nuwe testament ”
Dit het tot gevolg dat die kleinvolkie haar van Elohiem weg bekeer het.
Gevolglik is die Volksakker besaai met dorings en distels onder die begeleiding van super evangeliste se dreunpreke.
Dit is voor die handliggend dat die teiken in die eerste plek Sy Majesteit is en daaropvolgend SY klein volkie.
Die sukses van hierdie aanslag kan aan die huidige toestand in die land gemeet word.
Die altare wat vanuit die ” nuwe testament ” opgerig is, het ritmies en passievol die vader van die leuen geglo en gevolg, en sodoende die liefde tot die Waarheid vermoor.
Hierdie is byna ‘n terminale toestand, sou Sy Majesteit nie SY kleinvolkie se sielsdimensie goddelik aanraak nie.

Die Volksakker

Posted by on Oct 10, 2016 in Nuus | Comments Off on Die Volksakker

Dit sou so perfek tydig wees om op hierdie moment ons prestasie in die Volksakker te besigtig.
Die ” ons ” wat hier van gepraat word, is natuurlik die manne en vroue wat op die bors slaan en in die openbaar bely dat Sy Majesteit hulle geroep het. Hierdie geroepenheid is suiwer, sou die geroepene se lewe ‘n fisiese getuienis daarvan dra.
Sonder uitsondering is daar van ons wat skerp uitgesproke is oor ons sogenaamde ” bekering ” en loop salig as onaantasbares met al die wysheid in pag, hier rond.
Die meeste van ons, indien nie almal nie, sal beskaamd staan by eerlike introspeksie, dat ons in die Volksakker hewige debat gevoer het oor meervoude van persepsies, sonder dat ons hierdie kosbare Boervolkie een millimeter geskuif het om aan die profesie oor haar gehoorsaam te wees.
Natuurlik sal die lang messe nou uit kom !
Byltjies sal skerp gemaak word ens,ens.
Feit bly staan dat die Boervolk is in ‘n subtiele uitwissings program geplaas.
Die ” hulle ” wat dit dryf, is deeglik op koers en die sukses verhaal is geen geheim nie.
Mens sou dink dat die kundiges onder die Boervolk hierdie suksesse sou waarneem en sonder versuim terugkeer om platvoet in die gifstroom kom staan ?
Die veelvoude van argumente rakende die punt waar die land brand, gaan nie af nie, en sal die argumentasie hewiger word soos wat die brand van die land toeneem.
Intussen word die rolspelers wat die grimmigheid van Sy Majesteit
behoort te verstaan, geknel met ‘n reddings-sindroom waarin die enkeling vermoed dat hy of sy daarvoor gesalf is ?
Opregte eerlikheid, gestroop van persepsies en gevolgtrekkings, is die ryke oomblik van samekoms, waar hierdie opregtes die Raadsbesluit opnuut bestudeer en hulself daarvoor beskikbaar stel.