Vandag, 178 jaar gelede!

Vandag, 178 jaar gelede, met eerste lig het die wat onder die profesie se leiding beweeg het, in die stilte en die dou van ‘n nuwe dag se geboorte, hul Heiland geroep. Sy Majesteit het hul volharding om as Hom hul enigste Redder te aanbid in vrede en oorlog, op die 16de, sewe dae later, die totale oorwinning te gee. Die vraag is nou…wie word vandag aanbid dat die Boervolk en haar land rommelstatus bereik het ? Wat is die verduidelikings en spekulasie werd teenoor die harde en ongenadige feit dat hierdie Volk haar eerste liefde en haar Verbond verlaat het. Aan die hand en lip van geslepe meningsvormers, het sy haar kind, die volk van môre, oorgegee om touwys gemaak te word om haar volkskap op die liberale altaar te offer. Hierin het die ouers eerste die hand gehad. Vandag begin ons as handvol om die oorwinning weer af te pleit. Ons pleit ons kinders terug. Ons smeek ons jongmense terug. Ons pleit dat Sy Majesteit die reg reg om as Boervolk voor Sy aangesig as Volk te wees, weer sal aanhoor. Aan die sekulêre wêreld….aanskou hoe Sy Majesteit, die God van Bloedrivier, Sy klein Volkie se lot voor haar oë gaan verander. Aanskou hoe jul pilare gaan vou, jul fondamente wegbreek, en julle op die laagste vlak van rommelstatus in ellende sal vergaan. Waarom, julle het Sy oogappel aangeraak. Kom Boervolk, los jou menings en persepsies, jou uitgesproke sienings en politiese uitsprake. Kom ons word in diepe bewustheid van ons roeping, net weer die Volkie wat Hy geplan het, Mag hierdie tyd, hierdie sewe dae, weer opnuut die tyd aandui waar die volk in die laer moet terugtrek. Dat die manne weer in die bres sal gaan staan. Dat die slaphek van liberalisme weer toegemaak sal word. Laat die Boervolk mekaar in hierdie tyd vind, en besef… ons is nou op ons eie. Niemand gaan vir ons in die bres staan, behalwe Sy Majesteit nie. Vraag is…wil ons weer Sy aangesig opsoek, terwyl die dromme dreun en die land brand ? Die veiligste plek op aarde is binne die Laer, in teenwoordigheid van Sy Majesteit. SIEN U DAAR !