Die Grootkolk in Februarie 2017

So slaan die Grootkolk in Februarie 2017 toe twaalf slae, na vyftien stukkend geslane Boerlyke. So het trane vyftienmaal geloop. So word weer ” HOEKOM ” vyftienmaal gevra. Wanneer gaan dit einde kry, is die stomp afgesaagde vraag ? Vergewe die moordenaars, vergewe die verkragters, vergewe 70 x 7, eis die Boervolk se vals leraars, en koggel die populiste heerlik en tevrede agterna. Dit is hoe ‘n Volk argumenteer na sy deur haar ” geestelike leiers ” en politici, onderdeur geloop is. Die vyand het deur die slaphek van godsdiensvryheid regop tot binne die siel van die Boervolk geloop. Hierbinne het hulle sonder teenstand met Sosiale Ingeneurswese begin. Hierdie ” sluipers teen alles wat goed is ” het die Boervolk subtiel kom leer om haar God met ‘n passie te verloën, haar kom leer om die Groot Verbond self op te skeur, ook om haar opkomende geslagte liefdevol op die liberale altaar te offer. Nou toe… hoeveelste is jy op die doodmaaklys ? Is dit verregaande om so iets te vra ? Ja, sal die roep wees wie se oor dof geword het, en die met skurfgeslane siel saam eggo. In enige Volk se siel sal die Grootklok twaalf slae slaan. Dit is haar moment waar sy haar moet uitlig uit haar derdegraadse burger status, en haar vanuit haar siel en intellek opgradeer na eerste burger status. Sy kry oë en ore regrondom. Sy weet finaal dat haar voortbestaan tussen die Groot Hande van Sy Majesteit lê. Sy gooi ” gatom ” , sy kom regop, sy word skerp, sy verdedig haar reg as Volk met alles ! Sy aktiveer Volksnaasteliefde soos die GROOTBOEK wat die Grootklok laat slaan het, haar beveel. Sy hou op om te piep as sy bid ! Sy roep soos Koning Dawid, stuur U bliksems onder die vyand ! NIEMAND gaan dit vir jou doen nie, Boervolk ! Net jy en jou God, Kom ons maak die saak uit !