Boervolk Exodus

Die enigste en mees suksesvolste aksie deur die eeue heen, is ‘n exodus. Na die exodus van ou Israel uit Egipte, is die spul bankrot gelaat tot vandag toe. Wat opwindend is, hul magtige agtervolging het sleg skeef geloop. Waarom ? Die volk het gekies om haar los te maak van slawerny. Hier kom dit ! Die beplande exodus van die Boervolk is op hande ! Ons gaan uit alles bedank,sommer net uitloop, hardegat wegbreek, finaal uitgaan, hard en duidelik vaarwel sê, en sommer gatom gooi teen alles wat ons as Boervolk nie goedgesind is nie. Die eerste wat ons bankrot gaan laat, is die skeefgetrekte christendom wat die Boervolk ondergeploeg het in haar reg om Volk volgens die profesie te wees ! Verbeel ek my dat daar ‘n frons en ‘n dunlip bitterbekkigheid lus voel vir baklei ? Luister…Sy Majesteit se hele opdrag was om NIE TE VERMENG NIE ! Die leiers van die christendom het hierdie ewige insetting subtiel en ” liefdevol ” gewysig en ‘n aansienlike deel van die Boervolk hieraan skuldig gemaak. Wat noem jy gemengde huwelike wat deur die kerke bevestig is ? Die Bybel waarsku ondubbelsinnig teen vermenging. is jy nou kwaad genoeg om my af te slag ? Foeitog, maar jy is nie kwaad genoeg om Sy Majesteit se eer te verdedig nie ? Jy sien, ons is netjies gebreinspoel om Sy Majesteit te verwerp en gehoorsaam te word aan die helmagte van die Duisternis. Hou jy ook nie hiervan nie ? Dit is die integriteit wat in jou doodgesmoor was, wat roep om vrylating ! Laat die goddelike integriteit wat in die Boervolk ingeweef is, magtig tot lewe kom ! Wie is sterker in die hele Skepping ? Ons Vader wat ons oorkant die riviere van Kus geplant het, of die huidige godsveragtende regime ? Ek sal dit opreg waardeer wanneer jy aan my bewys, waar Sy Majesteit gefouteer het ? Alle eer en aanbidding aan ons Vader, die Heer van die Skepping, die Allerhoogste van die Leërskare, wat die Boervolk in Sy Raadsbesluit benoem het as Sy Gemeente, Sy aanbidders, en Sy offerdraers !