Die Volksakker vervolg

Die Volksakker Vervolg Sekerlik die mees belangrikste besprekings punt wat op die tafel geland het, was ” bekering ” Maar eers moet die kwessie van die sogenaamde ” Nuwe Testament ” aangeraak word. Dit sal in vele opsigte die leser se bloeddruk laat styg by die lees hierin dat daar nie ‘n nuwe testament bestaan […]

Die Volksakker

Die Volksakker Dit sou so perfek tydig wees om op hierdie moment ons prestasie in die Volksakker te besigtig. Die ” ons ” wat hier van gepraat word, is natuurlik die manne en vroue wat op die bors slaan en in die openbaar bely dat Sy Majesteit hulle geroep het. Hierdie geroepenheid is suiwer, sou […]

Elohiem Voorwaardes Vir Sy Gemeente

Elohiem Voorwaardes Vir Sy Gemeente In ons dag is dit hoog mode om platweg van gemeente te praat, sonder om deeglik bewus of onderrig te wees tov die kwalifikasies wat vereis word om SY gemeente te wees. Primêr van belang is tog Sy Majesteit se vereistes waarsonder geen samekoms kan kwalifiseer as Sy Gemeente nie. […]

Kinders – Die Volk van Môre

Kinders, die Volk van Môre Eksodus 20:12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat Majesteit JHWH jou Elohiem aan jou gee. G.A Watermeyer roep digterlik destyds… Klink my tot kruik, waarin U Gees weer water vir my volk sal wees Volkskansel neem hierdie slagspreuk op as […]

Oorsig – ‘n Erfenis

Oorsig – ‘n Erfenis Ons dink vandag baie eng aan die ooreenkoms wat op 31 Mei 1902 plaasgevind het om ‘n einde aan die Anglo Boere Oorlog te bring. Ons moet egter kennis neem van die feit dat die ooreenkoms nie op Vereeniging beklink is nie, maar dat die Boervolk leiers hier vergader het in […]

Waar is die Liggaam?

Waar is die Liggaam? Dit is ‘n uiters dringende vraag wat nou gevra moet word ! Die Evangelie van Messiah is ‘n krag wat vanuit Elohim uitgaan en kan die afwesigheid van die Liggaam van Messiah nie aan die deur van Sy Majesteit gelê word nie. Daar moet dus ander redes wees waarom die Liggaam […]

Boervolk Saamtrek

Boervolk Saamtrek VEREENIGING SKOUGRONDE 29 MEI 2016 10:00 TEMA – DIE PROFESIE EN DIE BOERVOLK Ds Ben Strijdom Ons loof ons VADER vir die druk en omstandighede wat die klein Boervolkie oorkant die riviere van Kus skouer teen skouer tot verheerliking van Sy grote Naam staanmaak. KOM ASB MET JOU VIERKLEUR DIE VIERKLEUR GAAN WAPPER […]

Aansiengaping Uitwis Program

Aansiengaping Uitwis Program Eksodus 20:16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Egoïstiese Humanisme is geskep om die aansien gaping uit te wis. Daar is in die skepping die wat die kop moet wees en ook die stert. Net so is dit onomstootlik dat net die Uitverkorenes met eer en heerlikheid gekroon […]

Nie My Verwagting Nie

Nie My Verwagting Nie Vader besoek Moses waar hy sy persoonlike mislukking 40 jaar lank getroetel het. By die braambos kry hy gewaarborgde ondersteuning, Sy staf word ‘n slang en andersom. Sy hand word melaats en word weer genees. Aaron word as spreekbuis gegee. Vader bevestig dat die Farao die volk sal vrylaat. Ook dat […]

2de Middelburg Volksoptog, 27 April 2012

2de Middelburg Volksoptog, 27 April 2012 Boervolk Optog en Verootmoediging en Volksrede deur Ds. Ben Strijdom op 27 April 2012, na afloop van die Volksoptog. Boerland is ons land ! Versamel by begraafplaas in Fonteinstr om 07:00vm met jou Vierkleur. Kom ons pleeg nie verraad teenoor mekaar nie en demonstreer ons ysterwil in die Naam […]